ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

pic.jpg
Βαλαωρίτου 2
Ρόδος - Τ.Κ.: 85100
τηλ: 22410 35921
e-mail: reserv@kipriotishotel.gr
Οικονομικές καταστάσεις
 
Χρήση 2015    
Χρήση 2014    
     
     
     
     
     
Ανακοινώσεις
 
Πρόσκληση Γ.Σ. 31/08/2016    
Πρόσκληση Γ.Σ. 31/08/2015